has

Navštívili sme digitálnu konferenciu

Back-end | Tomáš Gal | 08.01.2021

O optimalizácii pre vyhľadávače už bolo povedané takmer všetko. V článkoch, knihách, videách či na konferenciách mnohí prezentovali rôzne „overené” SEO tipy a triky. Vieme, ako fungujú algoritmy vyhľadávačov z teoretického hľadiska a vieme, čo treba urobiť, aby sme zlepšili pozície webov a zvýšili ich návštevnosť.

SEO stratégia predstavuje plán aktivít, ktorý zahŕňa a adresuje tie najdôležitejšie nedostatky webu z pohľadu SEO. Cieľom zapracovania týchto aktivít je zlepšenie pozícií vo výsledkoch vyhľadávania na konkrétne kľúčové slová a tým pádom dosiahnutie vyššej organickej návštevnosti.

Takýto plán musí byť vytvorený na mieru konkrétnemu webu. Každý web je totiž svojím spôsobom unikátny a predstavuje jedinečnú kombináciu nedostatkov.

Správna SEO stratégia by mala ísť ruka v ruke s realistickým nastavením cieľov (tzv. KPI), ktoré slúžia na vyhodnotenie výsledku stratégie ako celku a tiež ako referenčný bod, na základe ktorého viete odhadnúť, či sú ciele priebežne splniteľné alebo nie.

Skôr než zvolíte správne SEO aktivity pre váš projekt a nastavíte vhodný harmonogram a postupnosť krokov, potrebujete získať dostatok vstupných údajov.

Viete ich získať nasledovne:

Tomáš Gal

Tomáš Gal

Account Manager

Ikona linkedin
iMac

MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY ?

Vyplňte náš formulár a popíšte svoje požiadavky. Vašu ponuku dôkladne zanalyzujeme a pomôžeme Vášmu projektu rásť.

KONTAKTUJTE NÁS